Strefa inwestorska

Współpraca

Mermaid Capital działa w charakterze Inwestora Zastępczego (Project Managera) i zapewnia kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego, konsekwentnie realizując uzgodniony z Inwestorami plan realizacji projektu. Zadowolenie naszych Inwestorów oraz dobre wzajemne relacje są jednym z naszych priorytetów, dlatego zawsze dbamy o przepływ informacji i regularne raportowanie o stanie realizacji przedsięwzięć.

Przez lata zaufali nam:

 • Logo Klienta
 • Logo Klienta
 • Logo Klienta
 • Logo Klienta
 • Logo Klienta
 • Logo Klienta

Poza dużymi funduszami inwestycyjnymi kapitał w naszych inwestycjach lokują mniejsze prywatne fundusze oraz prywatni inwestorzy.

Realizacja

Do każdego realizowanego projektu podchodzimy indywidualnie i metodycznie, staramy się rozpoznać wszystkie możliwe scenariusze rozwoju projektu i podążamy za najbardziej optymalnym rozwiązaniem. Istnieje szereg zasad, którymi kierujemy się planując i realizując przedsięwzięcie inwestycyjne. Na poniższym schemacie prezentujemy ogólny przyjęty przez naszą firmę plan działania, zapewniający optymalizację wszystkich procesów związanych z inwestycją deweloperską.

 • Analiza możliwości inwestycyjnych

  Przed podjęciem decyzji o realizacji inwestycji wykonujemy pełne due diligence danej nieruchomości, obejmujące weryfikację stanu prawnego, analizę planów miejscowych, lokalizacji oraz innych specyficznych cech danego obiektu. Jednocześnie na bieżąco analizujemy obecną prognozowaną sytuację na rynku nieruchomości. Na podstawie zebranych informacji przyjmujemy odpowiednie założenia, dokonujemy obliczeń, oceniamy ryzyko, w rezultacie otrzymując projekt inwestycji, który następnie prezentujemy naszym Inwestorom

 • Pozyskiwanie equity

  Po zbadaniu projektu, modelu finansowego oraz prognozowanych stóp zwrotu Inwestorzy decydują o zostaniu Partnerami w przedsięwzięciu. Uzyskany w ten sposób kapitał własny stanowi ustaloną część sumy wszystkich kosztów związanych z inwestycją.

 • Pozyskiwanie finansowania zewnętrznego

  Posiadając odpowiedni poziom kapitału własnego, ubiegamy się o kredyt inwestycyjny celem pokrycia pozostałej części kosztów. Zielone światło ze strony banku oznacza dla nas moment rozpoczęcia robót budowlanych.

 • Zarządzanie procesem inwestycyjnym

  Mermaid Capital jako partner w przedsięwzięciu obsługuje inwestycje od strony biznesowej. Nasza działalność obejmuje m.in. koordynację pracy wykonawców, podwykonawców, architektów, wybór rozwiązań projektowych, załatwianie formalności, nadzór inwestorski. W trakcie całego procesu utrzymujemy ścisłą współpracę w Inwestorami oraz instytucjami finansowania zewnętrznego. Na bieżąco raportujemy o postępie prac i o wszystkich innych kwestiach związanych z inwestycją.

 • Wynajem i sprzedaż obiektu

  Po oddaniu budynku do użytkowania zarządzamy nim aż do pełnego wynajęcia dostępnej powierzchni. Inwestycja kończy się w momencie przekazania obiektu nowemu właścicielowi oraz rozliczenia z Inwestorami. W przypadku inwestycji mieszkaniowej za moment zakończenia inwestycji przyjmuje się sprzedaż 100% wybudowanych mieszkań.

 • Sukces – projekt zakończony